Калифорния кани – Суши Абакана
Доставка суши и роллов
в Абакане

Калифорния кани

329

210г
Краб микс, Сыр креметта, Огурец, Масаго, Рис, Нори

Категория: